مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر مهدی شریفیان
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  استاد زبان و ادبیات فارسی
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  292
آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند