گروه زبان و ادبیات فارسی

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه بوعلی سینا در سال1371 تشکیل و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود.این گروه در حال حاضر دارای 200 دانشجودر مقطع کارشناسی ، 60دانشجودر مقطع کارشناسی ارشد و 29 دانشجو در مقطع دکتری است.

تا کنون سه نفر نائل به اخذ درجه دکتری از این گروه گردیده اند.
در حال حاضر مدیریت گروه بر عهده دکتر محمد طاهری می باشد.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند