نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر علی محمدی

استاد

دکتر اسماعیل شفق

استاد(بازنشسته)

دکتر مهدی شریفیان

استاد

دکتر قهرمان شیری

استاد

دکتر محمد طاهری

دانشیار

دکتر لیلا هاشمیان

دانشیار

دکتر محمد آهی

استادیار

دکتر نجمه نظری

استادیار

دکتر مجید منصوری

استادیار

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند